Long list of Globally Threatened/Declining Species (1995)

This is a copy of the Long list of Globally Threatened/Declining Species as published in 'Biodiversity: The UK Steering Group Report - Volume 2: Action Plans (1995). London, HMSO'. It contains the accepted scientific names of British plants, animal and fu

The original Long list 1995

1,250 rhywogaeth

Chwilio am rywogaeth yn y rhestr hon

Loading...   loading...

Gwybodaeth am y rhestr wirio
Rhif adnabod:
NBNSYS0000000104
Awdurdod:
Joint Nature Conservation Committee
Fersiwn:
1
Diweddarwyd ddiwethaf:
10 June 2005 

Geirfa

Synonym:
yn enwau gwyddonol gwahanol sy'n perthyn i'r un tacson, er enghraifft dau enw ar yr un rhywogaeth. Un egwyddor sylfaenol wrth roi enwau swolegol yw bod yr enw cywir cyntaf a gyhoeddwyd ac sydd ar gael (y synonym hynaf) yn cael blaenoriaeth a rhaid iddo gael ei ddefnyddio ar gyfer y tacson os nad oes cyfyngiadau eraill yn tarfu ar hyn.
Enw cyffredin:
Enw cyffredin ar organeb (neu enw ar lafar, enw llawr gwlad, enw lleol, enw gwerinol) yw'r enw a ddefnyddir yn gyffredinol o fewn cymuned; gwrthgyferbynnir hwn yn aml ag enw gwyddonol.
Gweler yr Eirfa lawn

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost

Cysylltu â ni

Natural History Museum
Cromwell Road
London
SW7 5BD
UK

Ffôn: +44 (0)20 7942 5000

Anfonwch e-bost atom