A National Review of British Macrolepidoptera

Hadley, M. Invertebrate Site Register Report 42. Published by NCC, 1984. Subsequently updated by RDB Insects (1987).

The original list published in 1984

255 rhywogaeth

Chwilio am rywogaeth yn y rhestr hon

Loading...   loading...

Gwybodaeth am y rhestr wirio
Rhif adnabod:
NBNSYS0000000079
Awdurdod:
Joint Nature Conservation Committee
Fersiwn:
2
Diweddarwyd ddiwethaf:
31 October 2007 

Geirfa

Synonym:
yn enwau gwyddonol gwahanol sy'n perthyn i'r un tacson, er enghraifft dau enw ar yr un rhywogaeth. Un egwyddor sylfaenol wrth roi enwau swolegol yw bod yr enw cywir cyntaf a gyhoeddwyd ac sydd ar gael (y synonym hynaf) yn cael blaenoriaeth a rhaid iddo gael ei ddefnyddio ar gyfer y tacson os nad oes cyfyngiadau eraill yn tarfu ar hyn.
Enw cyffredin:
Enw cyffredin ar organeb (neu enw ar lafar, enw llawr gwlad, enw lleol, enw gwerinol) yw'r enw a ddefnyddir yn gyffredinol o fewn cymuned; gwrthgyferbynnir hwn yn aml ag enw gwyddonol.
Gweler yr Eirfa lawn

Cymorth

Os ydych chi'n cael problemau gyda'r rhestr wirio hon rhowch wybod i ni drwy e-bost e-bost

Cysylltu â ni

Natural History Museum
Cromwell Road
London
SW7 5BD
UK

Ffôn: +44 (0)20 7942 5000

Anfonwch e-bost atom