The Global Lepidoptera Names Index

Search results

Search criteria
Taxon name:
Genus:
nigrovenosa
arctia
1 record found
Search again
Taxon name Author Year Current Genus Superfamily Family
nigrovenosa Smith  1953  ARCTIA  Noctuoidea  Arctiidae