The Global Lepidoptera Names Index

Search Results

Search criteria
Taxon name:
starts with euthemonia
Records 1 - 2 of 2
Search again 
Taxon name Author Year Current Genus Superfamily Family
EUTHEMONIA Stephens  1828  SPILOSOMA  Noctuoidea  Erebidae 
EUTHEMONIA Gistl  1848  XANTHIA  Noctuoidea  Noctuidae