Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Lymaenon poincarei Girault, 1913


Gonatocerus poincarei Girault, 1913
Lymaenon poincarei (Girault, 1913)