Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Aprostocetus eusenegalensis Ozdikmen , 2011

[ Eulophidae : Tetrastichinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Aprostocetus eusenegalensis Ozdikmen, 2011
Aprostocetus senegalensis (Risbec, 1951)
Hyperteles senegalensis Risbec, 1951